ProJet MJP 2500W

Ideál pro odlévání ve vysokém detailu
Přesný, rychlý a dostupný voskový tisk

ProJet MJP 2500W
  • Rychlé prototypování kovových odlitků
  • Předsériová a sériová produkce výroby kovových dílů
  • 100% voskový materiál pro použití se standardními procesy
  • Využití celého prostoru pro tisk
  • Tisk nad sebou nebo „hnízdění“
  • Snadná tisková příprava pomocí software 3D Sprint
  • Rychlé a obslužně nenáročné odplavení podpěr
  • Vysoká produktivita
  • Spolehlivost odlévání 

Kombinuje přednost v rychlosti tisku a tiskovém objemu. Se svým 3,7x větším objemem a až 10x rychlejším tiskem je nesrovnatelná s podobnými ve své třídě. Je určena pro přesné, jemné a detailní odlévání kovů.

Novinka jara 2017 – ProJet MJP 2500W, dostupná 3D tiskárna 100% RealWax, tiskne 100% voskovým materiálem v celé své stavební komoře. Tisková hlava dokáže vytvořit celou vrstvu plochy v jednom tiskovém posunu. Vysoká přesnost technologie MultiJet jí umožní vytvářet velmi přesné a detailní výtisky.

Voskovitý materiál VisiJet® M2 CAST se taví jako standardní odlévací vosky se zanedbatelným obsahem sazí v odlitku. Vytištěný materiál je odolný při manipulaci a odlévání jemných prvků. Vysoká kontrastní purpurová barva umožňuje lepší vizualizaci pro ověření detailů a odpovídajícího tvarového provedení. Pro svůj Office-Friendly provoz nevyžaduje žádné zvláštní vybavení nebo prostředí.

ProJet MJP 2500W vytiskne, díky své rychlosti a velikosti stavební komory, do druhého dne, tolik výtisků nebo velikostí, že se pravděpodobně stane nejproduktivnějším článkem celého odlévacího procesu. Odplavení podpůrného materiálu proběhne rovněž velmi rychle. Je jím speciální VisiJet® M2 SUP – support vosk, který se roztokem odplaví, aniž by ovlivnil kvalitu voskového výtisku. ProJet MJP 2500W je konstruována pro nepřetržitý provoz 24/7. Spotřební materiál lze doplňovat za chodu.

Technologie MultiJet Printing (MJP) je unikátní ve schopnosti vytvořit ostré hrany, extrémně ostré detaily a hladké povrchy. Výtisky mají velmi věrné reliéfy a ostré složité tvary. Díky pevnosti a odolnosti vosku, odpovídají kovové odlitky předchozímu výtisku se sníženou potřebou ručního doleštění.

Nezávazná poptávka

Popis

IDEÁL PRO VYSOCE DETAILNÍ ODLÉVÁNÍ
Představte si výtisk, který je z vosku a lze jej jednoduše použít pro odlévání. Stavební voskový materiál má shodné vlastnosti běžného vosku, který využívají obory šperkařů, zlatníků a výrobců, kde přesnost a detail nezná kompromisu. Projet MJP 2500W nalezne své uplatnění napříč těmito obory. Složité tvary modelu, rychlost a opakovatelnost tisku je předností, pro kterou je tato 3D tiskárna zkonstruována.

3D Tiskárna s technologií tisku Technologie Multijet Printig (MJP), 100% voskový materiál VisiJet M2, tisková vrstva 0,16mm, max. velikost tisku 295 mm x 211 mm x 142 mm