ProX 950

NEJVYŠŠÍ BENEFITY SLA 3D TISKU
V EXTRA VELKÉ STAVEBNÍ KOMOŘE

ProX 950
  • Průmyslová SLA pro extrémně velké výtisky
  • Vysoký výkon a nejvyšší přesnost a detail
  • Homogenní řešení – tiskárna, software, materiál
  • Splnění nebo zlepšení standardní tolerance pro vstřikování plastů
  • Přesnost detailu a tvaru splňuje nebo přesahuje konvenční CNC
  • Široké spektrum materiálů včetně nanokompozitních
  • Intuitivní software, speciální modul pro lékařské aplikace

Je vrcholovým a největším modelem technologie stereolitografie. 3D Systems v osobě vynálezce Chuck Hulla je představitelem objevu 3D tisku technologie Stereolitografie (SLA) a řady patentů. Právě v 3D tiskárně ProX 950 jsou aplikovány všechny nejnovější poznatky. Mít velký stavební prostor, neznamená postavit jen velkou tiskárnu s velkým zásobníkem spotřebního materiálu. Ruku v ruce musí být zajištěna rozměrová přesnost a detailu výtisku. To vyžaduje dokonale zvládnout a ovládat všechny aspekty příslušné tiskové technologie.
3D tiskárna ProX 950 spolehlivě s nejvyšší přesností produkuje extrémně velké výtisky s nejširším sortimentem spotřebního materiálu. Můžete vyrábět přesné modely z plastů, kompozitních a nanokompozitních materiálů bez omezení, které jsou u CNC nebo dalších konvenčních obrábění běžné. S přesností a kvalitou povrchu technologie stereolitografie dokážete vyrobit perfektní a extrémně velké výtisky.

Tisk extrémně velkých modelů je složitější. Výtisk může obsahovat slabší vrstvy nebo tvary, které v délce 1,5m mohou způsobit nepřesnosti. Vybavení a konstrukce ProX 950 tato úskalí odhalí a automaticky uzpůsobí celý proces s upevňovacími body a komplikace vyloučí. Tiskový materiál Accura® je vyvíjen a přizpůsoben právě pro naše SLA zařízení tak, aby bezezbytku využil svých vlastnosti ve prospěch kvality výtisku. Vše řídí a optimalizuje dodávaný software.

ProX 950 tiskne spolehlivě v průmyslovém a konstrukčním prostředí výtisky z mnoha technických materiálů speciálních vlastností. Nejlepším ověřením schopností této unikátní tiskárny je mít v ruce reálný výtisk. Na požádání vám vytiskneme váš model ze zaslaných 3D dat. Budete se moci přesvědčit o finální kvalitě.

ProX 950 SLA technologie jsou přesné (+/- 45 μm) v celé ploše a objemu 1500 x 750 x 550 mm. Toto je přesná tolerance ověřená mnoha světovými výrobci. Výška vrstvy je 0,05 mm  – v závislosti na geometrii, orientaci a režimu sestavení. Přesné umístění detailu nebo zaměření paprsku je s přesností 4000Dpi.

Nezávazná poptávka

Popis

PRŮMYSLOVÁ SLA PRO EXTRÉMNĚ VELKÉ VÝTISKY
Model 950 je dvojnásobně větším sourozencem modelu ProX800. Extrémně velká stavební komora vytiskne model až do velikosti 1500 x 750 x 550 mm. To není tisková chyba nebo překlep. Výtisk může mít skutečně velikost až půldruhého metru. Přesnost a detail výtisku zůstává opět neměnný v celé ploše. O tuto nespornou přednost se společně se zachování rychlosti starají dvě výkonné laserové jednotky.

3D Tiskárna s technologií tisku Stereolitografie (SLA), tiskový materiál Accura®, tisková vrstva typ. 0,045mm, max. velikost tisku 1500 mm x 750 mm x 550 mm

Fotogalerie