Mini 3D Scanner

  • Dotaz na produkt

Základní 3D skener – nevšedně detailní a přesné 3D skeny

Mini 3D Scanner

ZÁKLADNÍ 3D SKENER, VE SVÉ KATEGORII MIMOŘÁDNĚ PŘESNÉ A DETAILNÍ SKENY
MINI poskytuje ve své kategorii základních 3D skenerů nevšedně detailní a přesné 3D skeny (rozlišení až 0,02mm). Jak je u Revopoint 3D skenerů zvykem, kombinuje možnosti ručního a stolního skenování s rotační deskou. Dodávaný set jako kompletní produktivní příslušenství zahrnuje dvouosou rotační desku, která se nejen otáčí ale také naklání. To zjednodušuje, zpřesňuje a zrychluje 3D sken i v ose Z. Minimální skenovací rozsah (10 x 10 x 10mm) a mimořádná přesnost (až 0,02mm) najde široké uplatnění v hobby, designu, technických oborech, zdravotnictví, výuce a dalších. 

Nezávazná poptávka