ExiXmatic system

Automatický skenovací a měřicí systém

ExiXmatic system
  • Automatická kalibrace
  • Automatické skenování
  • Rutinní programování
  • Schopnost definovat měřicí frekvence
  • Skenování objektů bez nutnosti jejich upevnění na otočný stolek
  • Společně se software Geomagic ControlX plně automatické generování měřicích protokolů
  • Možnost skenování několika malých objektů současně

Automatizovaný čtyřosý skenovací a měřicí systém vyvinutý pro aplikace v oblastech s opakovaným měřením a kontrolou kvality. Lze jej integrovat v automatizovaných nebo robotizovaných výrobních linkách. Srdcem zařízení je osvědčený 3D skener EviXscan Heavy Duty (Optima nebo Quadro), jehož vysoká přesnost je deklarována standardem VDI/VDE 2634 Part 2.

K výkonnému hardwaru je třeba špičkového softwaru. 3D Systems Geomagic ControlX představuje nejkomplexnější software pro kontrolu mezi požadovaným a skutečným výsledkem. Představuje rozsáhlou platformu pro metrologii, která poskytuje nejsilnější nástroje pro řízení a vyhodnocování výrobních, provozních a testovacích procesů.

Běžné bezkontaktní optické skenery zachycují skenovaný objekt z jednoho nastaveného úhlu. Je-li sestava doplněna rotační deskou, je objekt díky automatickému otáčení zachycen v celém rozsahu 360°. U složitějších objektů bude muset obsluha ručně upravit úhel snímání a opakovat celou proceduru. A to do chvíle, kdy je zaznamenán komplexní pohled 360° ve všech potřebných úhlech. Následně obsluha pomocí SW automaticky nebo poloautomaticky spojí všechny snímky do kompletního pláště. Každým manuálním krokem vzniká toleranční chyba a nežádoucí odchylka v přesnosti měření / skenování. Nižší přesnost procesu skenování je navíc doprovázena vyšší časovou náročností.

To vše řeší automatický čtyřosý systém eviXmatic. Plně automatická kalibrace zajistí vstupní přesnost měření. Následuje plně automatický proces skenování, a to v rozsahu 360° v definovaných proměnných úhlech (vzdálenostech a výškách). Netřeba ručního zásahu obsluhy. EviXmatic otáčí objektem, posunuje jej blíž a dál, instalovaný skener (Optima nebo Quadro) se natáčí a výškově mění „úhel pohledů“. Vše automaticky. V praxi to znamená, že obsluha umístí objekt na rotační podložku, v SW nastaví proces a stiskne „zelené“ tlačítko start. Celá sestava je zkalibrovaná, pohledy přesně definované. Zarovnání snímků je tak přesné bez nežádoucích vlivů nutně plynoucích z ručních zásahů. A co víc? Po dobu procesu skenování se obsluha může věnovat jiným úkolům.

EviXmatic je přesný, produktivní a bezprecedentní měřicí / skenovací automat určený pro každého, kdo požaduje 3D skenování ve vysoké přesnosti a v co možná nejkratším čase.

 

 

Nezávazná poptávka

Popis

AUTOMATICKÝ SKENOVACÍ A MĚŘICÍ SYSTÉM
Automatizovaný čtyřosý skenovací a měřicí systém vyvinutý pro aplikace v oblastech s opakovaným měřením a kontrolou kvality. Lze jej integrovat v automatizovaných nebo robotizovaných výrobních linkách. Srdcem zařízení je osvědčený 3D skener EviXscan Heavy Duty (Optima nebo Quadro), jehož vysoká přesnost je deklarována standardem VDI/VDE 2634 Part 2.