DMP 100 Flex

  • Dotaz na produkt

DOSTUPNÁ 3D TISKÁRNA PRO PŘESNÉ
KOVOVÉ VÝTISKY

DMP 100 Flex
  • První krok do 3D tisku kovem
  • Rozměrová přesnost, kvalita povrchu a detail je předpoklad
  • Měrná hustota a provedení detailu
  • Top průmyslové materiály
  • Nejlepší povrch, nejlepší detaily a nejjemnější tloušťky stěn
  • Schopnost tvorby komplikovaných výtisků
  • Snadné nasazení a použití

Technologie DMP (Direct Metal Printing) je vrcholová discíplína 3D tisku. Laserové spékání kovového prášku přináší nové výrobní možnosti, které konvenční třískové výrobní stroje neumožní. Jsou to zejména složité povrchové geometrie a vnitřní pevnostní struktury. Lze tak dosáhnout větší pevnosti výrobku s velkou úsporou hmotnosti.

Nominální hodnoty parametrů příslušného kovu – tiskového materiálu (až z 99%) zůstávají zachované. 

Technologie DMP tiskne kovové výrobky v přesnosti vrstvy až 10μ s tolerancí +/-50μ detailu bez dodatečného smrštění. Výtisky mají očekávanou rozměrovou přesnost a dosahují až 99% tabulkových materiálových vlastností. Výtisky v mnoha případech zastoupí technologii odlévání. DMP dokáže vytvořit vnitřní odlehčené struktury. Výtisk pak dosahuje vyšší pevnosti než odlitek a má mnohem menší hmotnost. Představte si, že dokážete vytvořit vnitřní vzpěry tak, že odlehčí výrobek a při tom zvýší jeho mechanickou odolnost. 
To je největší přínos DMP technologie – velká svoboda konstrukce a variabilita návrhu.

Kvalita povrchu výtisku, časté úskalí 3D tiskových technologií, u technologie DMP z dílny 3D Systems dosahuje až 5 Ra μm. 
Můžete tak tisknout kovové výrobky a prototypy, které budou dosahovat finální kvality bez nutnosti dalšího strojního a časově náročného zpracování.

Komplexní přípravu tiskových dat zajišťuje přiložený sofware 3DXpert. Jeho úkolem je také řízení a monitoring tiskového procesu.
Optimální 3Dexpert automatizovaná nastavení minimalizují četnost tvorby podpěr. Nanášení kovovového prášku pro tisk modelu s převislými části vyžaduje, z důvodu hmotnosti kovu, tvorbu podpěr. Patentovaný systém 3D Systems opírá podpory v  tisknutém modelu v úhlech nad 20° převisu.

Patentovaná technologie DMP zhutňuje vrstvy tisku tak, že až z 99% odpovídají tabulkovým hodnotám daného materiálu. 3D Systems využívá kovového prášku s menšími časticemi pro lepší a přesnější zobrazení detailu. Navíc DMP technologie společně s tiskovým materiálem dokáže vyrobit tenkostěnné výtisky. Typická přesnost tisku menších kovových výtisků je ± 50 μm, maximálně ± 0,2%. 

Povrchová kvalita výtisku je zaručena vysokým rozlišením, nízkou vrstvou a minimalizací tvorby podpěr. To ušetří mnoho času post-zpracování a bude dosaženo ostřejších hran a přesnějších poloměrů „rohů“. Díky válcovému patentovanému systému pro nanášení prášku ProX DMP 300 dokáže bez podpěr vytvářet převisy až do úhlu 20°. Všechny převislé plochy jsou díky tomu mnohem lepší a kvalita povrchu je výrazně kvalitnější než mohou dosáhnout konkurenční zařízení. Méně podpory a zlepšená kvalita povrchu v konečném důsledku znamená menší post zpracování a menší spotřebu materiálu. Kromě úspory času a nákladů můžete vytvořit díly, kterých lze obtížně dosáhnout u jiných tiskáren.

Nezávazná poptávka

Popis

ZÁKLADNÍ MODEL PŘESNÉHO KOVOVÉHO TISKU
Přímý tisk kovovým práškem (DMP – direct metal printing) je zpravidla využíván pro získání kovového modelu s tvarovou konstrukcí, kterou nelze nebo jen při vyšších nákladech, konvenční odlévací nebo třískovou metodou vyrobit. DMP Flex 100 je průmyslová a laboratorní 3D tiskárna určené pro výrobu menších modelů do rozměru 10 x 10 x 9 cm.

DMP Flex 100 ve stavební komoře 100 x 100 x 90 mm tiskne detailní a velmi přesné výtisky s volitelnou výškou vrstvy 10 – 100µ.